Hoppa till innehåll
Land/region
Sök
Vagn
Användning och underhåll på din Cinderella

Användning och underhåll på din Cinderella

Gäller för modeller: Cinderella Premium/Jubilee, Cinderella Comfort , Cinderella Classic och Cinderella Freedom.

Användning

En Cinderella toalett är enkel att använda och kräver Cinderellas vattentäta papperspåsar för att transportera avfallet säkert till förbränningskammaren i botten av toaletten. Detta gör enheten mycket hygienisk och ren, jämfört med andra alternativ. Lyft locket och sitsen. Placera en original Cinderella papperspåse i skålen och sänk sitsen. Använd toaletten som vanligt och stäng locket när du är klar. Tryck på "spolknappen" och papperspåse släpps ut i förbränningskammaren. Toaletten är nu klar att användas igen.

 

Ladda ner: Skriv ut och häng upp en enkel instruktion för dina gäster.

 

Praktiska råd för att använda din Cinderella 

  • Kom alltid ihåg att sätta i en ny papperspåse före användning. (Vi rekommenderar att du placerar en papperspåse i skålen precis innan du använder toaletten. Låt inte en papperspåse sitta i skålen för nästa person)
  • Locket måste alltid vara nedfällt, stängt, när toaletten inte används. Förbränningsprocessen startar inte förrän locket är stängt.
  • Förbränningsperioden varar i genomsnitt ca 70 minuter. När förbränningen är klar slocknar den gula lampan på kontrollpanelen.
  • Avgasfläkten fortsätter att gå efter att förbränningsprocessen har avslutats. Fläkten kyler ner toaletten. Detta tar normalt 1 - 1,5 timme efter avslutad förbränningscykel.
  • Toaletten kan användas även om toaletten är i förbränningsläge eller nedkylningsläge enligt beskrivningen ovan.

 

Underhåll

Observera: Underhåll som kräver att du kopplar bort enheten från gasförsörjningen kan behöva utföras av en licensierad fackman i enlighet med lokala och statliga bestämmelser.

Vi har gjort en video som presenterar det rekommenderade underhållet av din förbränningstoalett på ett enkelt och begripligt sätt.

Rengöring av askbehållaren

Rekommenderad frekvens: vid varje tömning

Töm askbehållaren ofta, helst minst en gång per vecka. Vänta inte tills tömningsvarningen aktiveras. Detta säkerställer en mer effektiv förbränning som leder till ökad hållbarhet för dess komponenter. Töm askinsatsens innehåll i hushållsavfallet. Om det finns askrester i askbehållaren, fyll den med varmt vatten och låt stå i 15-30 minuter eller längre. Rester av salt och kalk kommer då normalt att lösas upp. Använd en skurborste för att tvätta bort eventuella rester. Observera! Metallföremål ska INTE användas för att ta bort rester. Vi rekommenderar att du har en extra insats till hands, så att toaletten alltid är redo för användning.

Ångrengöring av katalysatorn

Rekommenderad frekvens: vid varje tömning
Se till att toaletten är kall och att askbehållaren har tömts och rengjorts. Ta bort frontluckan och lossa askbehållaren. Häll ca 1 liter rent vatten i askbehållarens insats. Sätt försiktigt i askbehållaren utan att spilla vatten och sätt tillbaka frontluckan. Tryck på "Start" för att starta en förbränningscykel. Vattnet kommer att börja koka och ångan kommer att rensa bort eventuellt skräp i katalysatorn. Denna systemrengöring tar normalt 60-80 minuter.

Rengöring av toalettens utloppsanslutning

Rekommenderad frekvens: efter vart 500:e besök
Din toalett måste kopplas bort från frånluftsröret (och tilluftsröret, detta gäller Cinderella Jubilee , Cinderella Premium och Cinderella Comfort ) och el-/gaskällan. Rengör frånluftskopplingen med en flexibel borste. Det är viktigt att rengöra både utloppsröret och venturiröret hela vägen tillbaka till fläktbladen för att få ett bra luftflöde. Ta bort askbehållaren och rengör behållaren från eventuellt kvarvarande skräp. Använd en dammsugare för att suga ut eventuellt kvarvarande skräp från avgasröret och katalysatorn.

Skölj katalysatorn med varmt vatten 

Rekommenderad frekvens: en gång per år (oftare om din toalett används året runt)
Placera toaletten där det är säkert att spilla vatten, till exempel i ett rum med ett lämpligt avlopp, utomhus eller i ett badkar. Använd den specialdesignade tratten Cinderella (som finns i vårt underhållspaket) eller en tratt som passar i utloppsröret. Luta toaletten något framåt och häll två till tre liter varmt vatten genom avgasröret och katalysatorn. Om du har tillgång till en duschslang underlättar det arbetet. Skruva loss duschmunstycket och för ner slangen i utloppsröret och slå på varmvattnet. Överskottsvattnet ska vara rent i slutet av sköljningen. Använd mer vatten om det behövs för att rengöra systemet ordentligt. Återanslut toaletten till avgasröret och strömförsörjningen. Starta en förbränning för att torka upp din toalett efter att ovanstående är slutfört.

Viktigt! Se till att inte leda vatten någon annanstans än genom avgasröret.

Rengöring av rör och ventilationsrör

Rekommenderad frekvens: en gång per år (oftare om din toalett används året runt)
Koppla bort din toalett från avgasröret och el-/gaskällan. Demontera rörlocket om det finns (äldre versioner). Släpp försiktigt ner stålkulan med borste i det vertikala ventilationsröret uppifrån. Dra den långsamt upp och ner i röret för att lossa aska och skräp. Var försiktig med rengöringen så att inte aska och skräp hamnar på golvet nedanför. Skydda gärna golvet under det horisontella röret med lite tidningspapper eller en gammal handduk. Askpartiklar och annat skräp kommer att samlas i böjen och/eller det horisontella röret. Använd en borste eller dammsugare för att ta bort detta. Montera rörlocket igen. Anslut toaletten till avgasröret och till din el/gas.